Ophovenermolen

Ophovenermolen

Bouwjaar : al vóór 1348
Type : 
Watergedreven molen met middenslagrad
Functie : 
Korenmolen/generator
Rad :
 5,92 m
Bedrijfsvaardigheid : 
maalvaardig
Ligging : 
aan de Geleenbeek
Eigenaar :
Stichting Jacob Kritzraedt
Adres
 : Molenweg 56 Sittard

Beknopte geschiedenis
De Ophovenermolen is een van de laatst overgebleven Sittardse watermolens. Gelegen op de Geleenbeek, vlak voor de aftakking naar de Sittardse molenbeek. Waarschijnlijk de eerste vermelding in 1348. In 1481 wordt hij genoemd als graan- en oliemolen. Steeds is er de toevoeging dat de Ophovenermolen geen banmolen is. In 1627 wordt de molen eigendom van de hertog van Gulik. Er volgen nog vele eigenaren en pachters. Na jarenlang niet meer te zijn gebruikt gaat de molen in 1973 over in eigendom van de Stichting Jacob Kritzraedt. De eerste restauratie wordt door de Stichting Jacob Kritzraedt uitgevoerd in 1976.

Beschrijving van de molen
De volledig houten overbrengingen en maalinstallatie werd eind 19e eeuw vervangen door een maalstoel met gietijzeren kolom
men met gietijzeren tandwielen en houten kammen.

In 1946 werden nieuwe grotere sluiswerken gebouwd. Wateroverlast tengevolge van een hevige onweersbui richtte in 1983 zware schade aan de waterrad en het gangwerk.  Er werd toen ook een noodafslagtak gegraven. Later werd deze aangepast tot vistrap.

Door de verstedelijking van het gebied Vistrap Ophovenermolenlangs het stroomgebied van de Geleenbeek was er behoefte aan een grotere afvoercapaciteit. In 1994 begint men met de laatst uitgevoerde restauratie. Sinds 1998 draait het rad weer als vanouds. De diameter van het rad is 5,92m. Breedte 0,6m.
De molen is in maalvaardige staat. Er wordt echter maar sporadisch graan gemalen. Ook zijn er regelmatig exposities van lokale kunstenaars.

Generator OphovenermolenNa de restauratie is een generator geïnstalleerd voor het opwekken van groene stroom (24 uur per etmaal). Dit is voldoende voor ongeveer 25 huishoudens. Thans wordt de stroom direct geleverd aan het bijgelegen restaurant. Wat overblijft wordt aan het net geleverd.